Novinky

Cenový věstník 8/2014

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Vyhláška
 • Cenový věstník
 • Veřejný sektor
 • Ceny cigaret
 • Cenová mapa stavebních pozemků
 • Rozhodnutí
 • Spotřebitelské ceny

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 7. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 30. 6. 2014]
 • Magistrát hlavního města Prahy – odbor daní, poplatků a cen – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2014
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC – OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2014/2015)

 

 

Doporučované

Nejčtenější