Novinky

Cenový věstník 5/2014

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

 • Cenový věstník
 • Cenová mapa stavebních pozemků
 • Cenová regulace a kontrola
 • Ceny
 • Ceny cigaret
 • Vyhláška
 • Legislativa

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 4. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP), [stav k 31. 3. 2014]
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KLATOV č. 2/2014, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou byla vydána 1. cenová mapa stavebních pozemků města Klatov
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Kyšice č. 1/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se vydala 1. cenová mapa stavebních pozemků obce Kyšice

Doporučované

Nejčtenější