Novinky

Cenový věstník 3/2014

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Cenový věstník
 • Ceny
 • Ceny cigaret
 • Cenová mapa stavebních pozemků

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 2. dodatek
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DOUBRAVČICE č. 1/2013, kterou se vydává 1. cenová mapa stavebních pozemků obce Doubravčice
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ze dne 12. 12. 2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 6
 • Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2013, Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice
 • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2013
 • Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor Krajský živnostenský úřad, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů
 • Přehled o provedených cenových kontrolách, Magistrát města Zlína, Odbor živnostenský
 • Přehled o provedených cenových kontrolách, Odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský úřad Středočeského kraje
 • Hlášení o provedených kontrolách za rok 2013 dle § 2 odst. 1 vyhl. č. 450/2009 Sb., Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Doporučované

Nejčtenější