Novinky

Cenový věstník 2/2014

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Vyhláška
 • Cenový věstník
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Specializovaný finanční úřad
 • Veřejný sektor
 • Finanční úřady
 • Cenová mapa stavebních pozemků
 • Celní úřady
 • Rozhodnutí
 • Krajský úřad

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č.1/T/2014
 • Specializovaný finanční úřad
  1. OCK I – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 2. pololetí 2013
  2. OCK II – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 2. pololetí 2013
  3. OCK v Brně – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí /příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 2. pololetí 2013
  4. OCK v Českých Budějovicích – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 2. pololetí 2013
  5. OCK v Hradci Králové – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/ příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 2. pololetí 2013
  6. OCK v Ostravě – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/ příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 2. pololetí 2013
  7. OCK v Plzni – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 2. pololetí 2013
  8. OCK v Ústí nad Labem – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 2. pololetí 2013
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje – Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2013
 • Krajský úřad Jihočeského kraje – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2013
 • Krajský úřad Libereckého kraje – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2013
 • Městský úřad v Holešově – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2013
 • Magistrát Hlavního města Prahy – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 2. pololetí 2013
 • Krajský úřad Zlínského kraje – Přehled o provedených cenových kontrolách 2013
 • Městský úřad Šumperk – Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2013
 • Magistrát města Prostějova – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2013
 • Městský úřad Hodonín – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2013
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí – stav k 31.12 2013
 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Hodonína č. 9
 • Město Osek – Nařízení obce č. 1/2012, kterým se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/99 o vydání cenové mapy stavebních pozemků města Osek
 • Obecně závazná vyhláška č. 15/2013, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č.14

 

 

Doporučované

Nejčtenější