Novinky

Cenový věstník 14/2014

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 1. dodatek

 

Doporučované

Nejčtenější