Novinky

Cenový věstník 13/2014

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Cenový věstník
 • Ceny
 • Veřejný sektor
 • Spotřebitelské ceny

 • Výměr MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

  Přílohy k výměru MF č. 01/2015:

  1. MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY
  2. URČENÉ PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ REGULOVANÝCH CEN INTEGROVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB V DOPRAVĚ PODLE POLOŽKY Č. 2 ČÁSTI I. ODDÍLU B A POLOŽKY Č. 4 ČÁSTI II. VÝMĚRU 
  3. TABULKA PRO VÝPOČET PŘIMĚŘENÉHO ZISKU A POUŽITÉHO KAPITÁLU
  4. PRŮKAZ ROZDĚLENÍ CELKOVÉHO ZISKU ZA SUBJEKT JAKO CELEK ZA REGULOVANOU I NEREGULOVANOU ČINNOST
  5. URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ 
  6. CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ

 

Doporučované

Nejčtenější