Novinky

Cenový věstník 1/2014

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Cenový věstník
  • Veřejný sektor
  • Oceňovací vyhláška
  • Zákon o oceňování majetku
  • Legislativa

  • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů – pracovní úplné znění

  • Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) – pracovní úplné znění

Doporučované

Nejčtenější