Novinky

2014

Cenové věstníky Ministerstva financí vydané v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 14/2014

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 1. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 13/2014

 • Výměr MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 

Vydáno

Cenový věstník 12/2014

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

 

Vydáno

Cenový věstník 11/2014

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 10. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) – [stav k 30. 9. 2014]

Vydáno

Cenový věstník 10/2014

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 9. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 9/2014

 • Výměr MF č. 02/2014, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2014
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2014, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 8. dodatek
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE č. 4/2014, kterou se vydává 10. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly I – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2014
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly II – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2014
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Brně – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2014
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Českých Budějovicích – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2014
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Hradci Králové – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2014
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Plzni – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2014
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Ústí nad Labem – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2014
 • Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly v Ostravě – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2014

Vydáno

Cenový věstník 8/2014

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 7. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 30. 6. 2014]
 • Magistrát hlavního města Prahy – odbor daní, poplatků a cen – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2014
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC – OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2014/2015)

Vydáno

Cenový věstník 7/2014

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 6. dodatek
 • Úřad městské části Brno - Bystrc, přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí roku 2014

Vydáno

Cenový věstník 6/2014

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 5. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 5/2014

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 4. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP), [stav k 31. 3. 2014]
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KLATOV č. 2/2014, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou byla vydána 1. cenová mapa stavebních pozemků města Klatov
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Kyšice č. 1/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se vydala 1. cenová mapa stavebních pozemků obce Kyšice

Vydáno

Cenový věstník 4/2014

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 3. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2013 Městský úřad Mohelnice, Ekonomický odbor, Oddělení obecní živnostenský úřad
 • Tisková oprava

Vydáno

Cenový věstník 3/2014

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 2. dodatek
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DOUBRAVČICE č. 1/2013, kterou se vydává 1. cenová mapa stavebních pozemků obce Doubravčice
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ze dne 12. 12. 2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 6
 • Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2013, Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice
 • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2013
 • Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor Krajský živnostenský úřad, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů
 • Přehled o provedených cenových kontrolách, Magistrát města Zlína, Odbor živnostenský
 • Přehled o provedených cenových kontrolách, Odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský úřad Středočeského kraje
 • Hlášení o provedených kontrolách za rok 2013 dle § 2 odst. 1 vyhl. č. 450/2009 Sb., Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Vydáno

Cenový věstník 2/2014

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č.1/T/2014
 • Přehledy o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 2. pololetí 2013
 • Přehledy o provedených cenových kontrolách za rok 2013
 • Obecně závazné vyhlášky cenových map stavebních pozemků

Vydáno

Cenový věstník 1/2014

 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů – pracovní úplné znění
 • Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) – pracovní úplné znění