Novinky

Cenový věstník 15/2013

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Cenový věstník
  • Ceny
  • Veřejný sektor
  • Ceny cigaret
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
  • Krajský úřad Kraje Vysočina – přehled o provedených cenových kontrolách

Doporučované

Nejčtenější