Novinky

Cenový věstník 11/2013

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Cenový věstník
  • Ceny cigaret
  • Cenová mapa stavebních pozemků
  • Oceňovací vyhláška
  • Spotřebitelské ceny

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 10. dodatek
  • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 30. 9. 2013]
  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 08/2013, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Bíliny
  • Sdělení Magistrátu hl. m. Prahy

Doporučované

Nejčtenější