Novinky

2013

Cenové věstníky Ministerstva financí vydané v roce 2013.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 14/2013

 • Vyhláška č. 356/2013 Sb., ze dne 11. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Cenový věstník 15/2013

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Krajský úřad Kraje Vysočina – přehled o provedených cenových kontrolách

Vydáno

Cenový věstník 13/2013

 • Výměr MF č. 01/2014 ze dne 22. listopadu 2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • Přílohy k výměru MF č. 01/2014
  1. MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY
  2. URČENÉ PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ REGULOVANÝCH CEN INTEGROVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB V DOPRAVĚ PODLE POLOŽKY Č. 2 ČÁSTI I. ODDÍLU B A POLOŽKY Č. 4 ČÁSTI II. VÝMĚRU
  3. TABULKA PRO VÝPOČET PŘIMĚŘENÉHO ZISKU A POUŽITÉHO KAPITÁLU
  4. PRŮKAZ ROZDĚLENÍ CELKOVÉHO ZISKU ZA SUBJEKT JAKO CELEK ZA REGULOVANOU I NEREGULOVANOU ČINNOST
  5. URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ
  6. CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVÉ OSOBNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ

Vydáno

Cenový věstník 12/2013

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 11. dodatek
 • Úřad městské části Brno-Bystrc – přehled o provedených cenových kontrolách

Vydáno

Cenový věstník 11/2013

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 10. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 30. 9. 2013]
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 08/2013, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Bíliny
 • Sdělení Magistrátu hl. m. Prahy

Vydáno

Cenový věstník 10/2013

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 9. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 9/2013

 • Výměr MF č. 02/2013, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2013
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 8. dodatek
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly II (Středočeský kraj) – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013
 • Specializovaný finanční úřad – oddělení cenové kontroly v Brně – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Českých Budějovicích – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Hradci Králové – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Ostravě – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Plzni – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Ústí nad Labem – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013
 • Specializovaný finanční úřad – Oddělení cenové kontroly I (v Praze) – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013

Vydáno

Cenový věstník 8/2013

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 7. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP), [stav k 30. 6. 2013]
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE č. 1/2013, kterou se vydává 9. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2013/2014)
 • Magistrát hlavního města Prahy – odbor daní, poplatků a cen – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2013

Vydáno

Cenový věstník 7/2013

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 6. dodatek
 • Úřad městské části Brno-Bystrc – přehled o provedených cenových kontrolách

Vydáno

Cenový věstník 6/2013

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 5. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 5/2013

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 4. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 31. 3. 2013]
 • Statutární město Zlín – Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 11

Vydáno

Cenový věstník 4/2013

Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2013, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 3. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 3/2013

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 2. dodatek
 • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2012
 • Magistrát města Přerova – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Krajský úřad Pardubického kraje – Kontroly dodržování cenových předpisů
 • Krajský úřad Ústeckého kraje – Hlášení o provedených kontrolách za rok 2012
 • Městský úřad Bílina – Hlášení o provedených kontrolách za rok 2012
 • Městský úřad Lom – Přehled o provedených cenových kontrolách – rok 2012
 • Magistrát města Zlína – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Městský úřad Šumperk – Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2012
 • Magistrát města Prostějova – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2012
 • Statutární město Mladá Boleslav – Obecně závazná vyhláška č. 8/2012, kterou se vydává 14. cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladé Boleslavi

Vydáno

Cenový věstník 2/2013

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 1. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 31. 12. 2012]
 • Statutární město Ostrava – Obecně závazná vyhláška č. 10/2012, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 13
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 22/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Krajský úřad – Jihočeský kraj – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2012
 • Krajský úřad Zlínského kraje – Přehled o provedených cenových kontrolách – rok 2012
 • Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2012 – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský živnostenský úřad Brno
 • Krajský úřad Olomouckého kraje – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2012
 • Přehled o provedených cenových kontrolách za Městský úřad Hodonín, obecní živnostenský úřad, za období roku 2012
 • Přehled o provedených cenových kontrolách 2012, Městský úřad Otrokovice, odbor evidenčně-správní, oddělení obecní živnostenský úřad
 • Přehled o provedených cenových kontrolách 2012, Úřad městské části Brno-Bystrc
 • Přehled o provedených cenových kontrolách 2012, Krajský živnostenský úřad Středočeského kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2012, Městský úřad Jeseník
 • Přehled o provedených cenových kontrolách 2012, Krajský úřad Libereckého kraje, správní odbor, oddělení krajský živnostenský úřad
 • Magistrát hlavního města Prahy – odbor daní, poplatků a cen, Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 2. pololetí 2012

Vydáno

Cenový věstník 1/2013

 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů – pracovní úplné znění

 • Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., ve znění vyhlášky č. 387/2011 Sb., ve znění vyhlášky č. 450/2012 Sb. – pracovní úplné znění