Novinky

Cenový věstník 9/2012

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Cenový věstník
 • Veřejný sektor
 • Plzeň
 • Seznam zboží s regulovanými cenami
 • Seznam zboží
 • Ceny cigaret
 • Český telekomunikační úřad
 • Horoměřice
 • Ústí nad Labem
 • Ostrava
 • Holešov
 • Legislativa

 • Výměr MF č. 03/2012, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2012
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 8. dodatek
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE č. 3/2012, kterou se vydává 8. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
 • Finanční ředitelství v Plzni – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty
 • Český telekomunikační úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2012 podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 450/2009 Sb.
 • Finanční ředitelství v Ústí nad Labem – Přehled cenových kontrol za 1. pol. 2012
 • Finanční ředitelství v Ostravě – Přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí roku 2012 (stav k 30. 6. 2012)
 • Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Holešově – Přehled o provedených cenových kontrolách za I. pololetí roku 2012

Doporučované

Nejčtenější