Novinky

Cenový věstník 8/2012

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Cenový věstník
 • Vyhláška č. 2/2012
 • Hradec Králové
 • Kolín
 • Brno
 • Veřejný sektor
 • Cenová mapa stavebních pozemků
 • Praha
 • České Budějovice
 • Olomouc
 • Legislativa
Aktualizováno 26. 7. 2012

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 7. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 30. 6. 2012]
 • Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty
 • Finanční ředitelství v Hradci Králové – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty – I. pololetí 2012
 • Úřad městské části Brno-Bystrc – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Finanční ředitelství v Českých Budějovicích – Přehled o provedených cenových kontrolách v 1. pololetí 2012
 • Magistrát hlavního města Prahy – odbor daní, poplatků a cen – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2012
 • Finanční ředitelství v Brně – Přehled o provedených cenových kontrolách v prvním pololetí roku 2012
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2012/2013)

Doporučované

Nejčtenější