Novinky

Cenový věstník 15/2012

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Cenový věstník
  • Ceny cigaret
  • Legislativa
  • Celní úřad Kolín

  • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen.
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret.
  • Krajský úřad Kraje Vysočina, přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2012.
  • Tisková oprava.

Doporučované

Nejčtenější