Novinky

2012

Cenové věstníky Ministerstva financí vydané v roce 2012.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 15/2012

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen.
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret.
 • Krajský úřad Kraje Vysočina, přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2012.
 • Tisková oprava.

Vydáno

Cenový věstník 14/2012

 • VYHLÁŠKA č. 412/2012 Sb., ze dne 16. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 412/2008 Sb., ze dne 18. listopadu 2008 o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 340/2010 Sb., ve znění vyhlášky č. 358/2011 Sb. a ve znění vyhlášky č. 412/2012 Sb.

Vydáno

Cenový věstník 13/2012

 • Výměr MF č. 01/2013 ze dne 28. listopadu 2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Vydáno

Cenový věstník 12/2012

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 11. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 11/2012

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 10/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 10. dodatek.
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) – [stav k 30. 9. 2012]

Vydáno

Cenový věstník 10/2012

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 9. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 9/2012

 • Výměr MF č. 03/2012, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2012
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 8. dodatek
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE č. 3/2012, kterou se vydává 8. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
 • Finanční ředitelství v Plzni – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty
 • Český telekomunikační úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2012 podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 450/2009 Sb.
 • Finanční ředitelství v Ústí nad Labem – Přehled cenových kontrol za 1. pol. 2012
 • Finanční ředitelství v Ostravě – Přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí roku 2012 (stav k 30. 6. 2012)
 • Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Holešově – Přehled o provedených cenových kontrolách za I. pololetí roku 2012

Aktualizováno

Cenový věstník 8/2012

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 7. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 30. 6. 2012]
 • Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty
 • Finanční ředitelství v Hradci Králové – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty – I. pololetí 2012
 • Úřad městské části Brno-Bystrc – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Finanční ředitelství v Českých Budějovicích – Přehled o provedených cenových kontrolách v 1. pololetí 2012
 • Magistrát hlavního města Prahy – odbor daní, poplatků a cen – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2012
 • Finanční ředitelství v Brně – Přehled o provedených cenových kontrolách v prvním pololetí roku 2012
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2012/2013)

Vydáno

Cenový věstník 2/2012

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 1. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 10/2011, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Karviné č. 10
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KLATOV č. 7/2011, kterou se vydává 1. cenová mapa stavebních pozemků města Klatov
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 31. 12. 2011]
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 19/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 22/2011, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9
 • Obecně závazná vyhláška č. 10/2011, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 12
 • Úřad městské části Brno - Bystrc – Přehled o provedených kontrolách cen ve 2. pololetí 2011
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách za 2. pololetí 2011
 • Finanční ředitelství v Českých Budějovicích – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty ,ve 2. pololetí 2011
 • Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor Krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2011
 • Krajský úřad Libereckého kraje, správní odbor, oddělení krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených kontrolách cen a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2011
 • Finanční ředitelství v Plzni – Přehled o provedených kontrolách cen a rozhodnutí o uložení pokuty za 2. pololetí 2011
 • Krajský úřad Zlínského kraje – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnití o uložení pokuty ve 2. pololetí 2011
 • Finanční ředitelství v Hradci Králové – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 2. pololetí 2011
 • Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 2. pololetí 2011
 • Finanční ředitelství v Praze – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o pokutách ve 2. pololetí 2011
 • Finanční ředitelství v Ostravě – Přehled o provedených cenových kontrolách za 2. pololetí 2011
 • Krajský živnostenský úřad Středočeského kraje, odbor vnitřních věcí – Přehled o provedených kontrolách cen za rok 2011
 • Městský úřad Lom – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2011

Vydáno

Cenový věstník 1/2012

 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů – pracovní úplné znění
 • Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., ve znění vyhlášky č. 387/2011 Sb., – pracovní úplné znění