Novinky

Cenový věstník 9/2011

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Cenový věstník
 • Plzeň
 • Seznam zboží s regulovanými cenami
 • Ceny cigaret
 • Cenová mapa stavebních pozemků
 • Olomouc
 • Horoměřice
 • Legislativa
 • Celní úřad Kolín

 • Výměr MF č. 04/2011 ze dne 24. srpna 2011, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 19. dodatek
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC – Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE č. 7/2011, kterou se vydává 7. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
 • Finanční ředitelství v Plzni – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2011

Nejčtenější