Novinky

Cenový věstník 8/2011

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Cenový věstník
 • Hradec Králové
 • Brno
 • Ceny cigaret
 • Cenová mapa stavebních pozemků
 • Praha
 • České Budějovice
 • Olomouc
 • Ústí nad Labem
 • Ostrava
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Legislativa
 • Celní úřad Kolín

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 18. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků (CMSP) (stav k 30. 6. 2011)
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC – Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce
 • Finanční ředitelství v Českých Budějovicích – Přehled o provedených kontrolách v 1. pololetí 2011
 • Finanční ředitelství v Ústí nad Labem – Přehled o provedených kontrolách v 1. pololetí 2011
 • Finanční ředitelství v Praze – Přehled o provedených kontrolách v 1. pololetí 2011
 • Finanční ředitelství v Brně – Přehled o provedených kontrolách v 1. pololetí 2011
 • Magistrát hl. města Prahy – odbor daní, poplatků a cen – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2011
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor Krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí 2011
 • Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2011
 • Finanční ředitelství v Hradci Králové – Přehled o prvedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2011
 • Finanční ředitelství v Ostravě – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2011

Nejčtenější