Novinky

Cenový věstník 7/2011

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Cenový věstník
  • Brno
  • Ceny cigaret
  • Legislativa
  • Celní úřad Kolín

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 17. dodatek
  • Úřad městské části Brno-Bystrc – přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí 2011

Nejčtenější