Novinky

Cenový věstník 6/2011

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Seznam zboží s regulovanými cenami
  • Seznam zboží
  • Ceny cigaret
  • Legislativa
  • Celní úřad Kolín

  • Výměr MF č. 03/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 5/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 16. dodatek

Nejčtenější