Novinky

Cenový věstník 5/2011

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Ceny cigaret
  • Cenová mapa stavebních pozemků
  • Legislativa
  • Celní úřad Kolín

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen - 15. dodatek
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 3. 2011
  • Úprava přirážek dle přílohy č. 23 oceňovací vyhlášky uvedených v Cenovém věstníku č.14/2010 v návaznosti na vyhlášku Ministerstva vnitra (oddělení obcí)
  • Oprava tiskové chyby v CV č. 2/2011 ze dne 23. ledna 2011

Nejčtenější