Novinky

Cenový věstník 3/2011

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Cenový věstník
 • Hradec Králové
 • Ceny cigaret
 • Cenová mapa stavebních pozemků
 • Praha
 • Ostrava
 • Zlín
 • Šumperk
 • Krajský úřad Pardubického kraje
 • Krajský úřad Plzeňského kraje
 • Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Prostějov
 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • Přerov
 • Legislativa
 • Celní úřad Kolín

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 13. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Magistrát hlavního města Prahy – odbor daní, poplatků a cen – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 2. pololetí 2010
 • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2010
 • Finanční ředitelství v Hradci Králové – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložených pokutách za 2. pololetí 2010
 • Finanční ředitelství v Ostravě – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 2. pololetí roku 2010
 • Krajský úřad Libereckého kraje, správní odbor, oddělení krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2010
 • Krajský úřad Pardubického kraje – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2010
 • Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2010
 • Městský úřad Prostějov, Finanční odbor – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2010
 • Magistrát města Přerova, odbor finanční – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2010
 • Městský úřad Šumperk, odbor Obecní živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2010
 • Magistrát města Zlína – odbor živnostenský – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2010

Nejčtenější