Novinky

Cenový věstník 2/2011

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Cenový věstník
 • Brno
 • Seznam zboží s regulovanými cenami
 • Seznam zboží
 • Ceny cigaret
 • Cenová mapa stavebních pozemků
 • Český telekomunikační úřad
 • Karviná
 • Praha
 • České Budějovice
 • Ústí nad Labem
 • Ostrava
 • Holešov
 • Hodonín
 • Krajský úřad Zlínského kraje
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje
 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Legislativa

 • Výměr MF č. 01/2011, ze dne 7. ledna 2011, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
 • Výměr MF č. 02/2011, ze dne ledna 2011, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Přehled cenových map stavebních pozemků (CMSP) (stav k 31. 12. 2010)
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ – Obecně závazná vyhláška č. 28/2010, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Karviné č. 9
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA – Obecně závazná vyhláška č. 11/2010, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 11
 • Český telekomunikační úřad – Přehled o provedených kontrolách cen za rok 2010
 • Státní úřad pro kontrolu léčiv – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2010
 • Finanční ředitelství v Českých Budějovicích – Přehled o provedených kontrolách ve 2. pololetí 2010
 • Finanční ředitelství v Ústí nad Labem – Přehled o provedených kontrolách ve 2. pololetí 2010
 • Finanční ředitelství v Praze – Přehled o provedených kontrolách a rozhodnutí (příkaz) o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 2. pololetí 2010
 • Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2010
 • Finanční ředitelství v Brně Přehled o provedených cenových kontrolách ve druhém pololetí roku 2010
 • Krajský úřad kraje Vysočina – Přehled o provedených kontrolách a uložení pokuty za rok 2010
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor Krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených kontrolách za rok 2010
 • Úřad Městské části Brno – Bystrc – Přehled o provedených kontrolách za rok 2010
 • Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Holešově – Přehled o provedených kontrolách za rok 2010
 • Krajský úřad Zlínského kraje – Přehled o provedených kontrolách za rok 2010
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených kontrolách za rok 2010
 • Městský úřad Hodonín, obecní živnostenský úřad Město Hodonín – Přehled o provedených kontrolách za rok 2010
 • Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor Krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2010

Nejčtenější