Novinky

Cenový věstník 15/2011

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Seznam zboží s regulovanými cenami
  • Ceny cigaret
  • Krajský úřad kraje Vysočina
  • Legislativa
  • Celní úřad Kolín

  • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
  • Krajský úřad kraje Vysočina – Přehled o provedených cenových kontrolách za 2. pololetí 2011

Doporučované

Nejčtenější