Novinky

Cenový věstník 10/2011

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Cenový věstník
  • Seznam zboží s regulovanými cenami
  • Ceny cigaret
  • Holešov
  • Legislativa
  • Celní úřad Kolín

  • Výměr MF č. 05/2011, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2011, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 20. dodatek
  • Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Holešově – Přehled o provedených cenových kontrolách za I. pololetí roku 2011

Nejčtenější