Novinky

2011

Cenové věstníky Ministerstva financí vydané v roce 2011.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 14/2011

 • VYHLÁŠKA č. 412/2008 Sb., ze dne 18. listopadu 2008 o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 • VYHLÁŠKA č. 427/2009 Sb., ze dne 19. listopadu 2009, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 • VYHLÁŠKA č. 340/2010 Sb., ze dne 26. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb.
 • VYHLÁŠKA č. 358/2011 Sb., ze dne 22. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb. a ve znění vyhlášky č. 340/2010 Sb.

Vydáno

Cenový věstník 15/2011

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Krajský úřad kraje Vysočina – Přehled o provedených cenových kontrolách za 2. pololetí 2011

Vydáno

Cenový věstník 13/2011

 • Výměr MF č. 01/2012 ze dne 28. listopadu 2011, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Vydáno

Cenový věstník 12/2011

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 22. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 11/2011

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 10/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 21. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) (stav k 30. 9. 2011)

Vydáno

Cenový věstník 10/2011

 • Výměr MF č. 05/2011, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2011, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 20. dodatek
 • Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Holešově – Přehled o provedených cenových kontrolách za I. pololetí roku 2011

Vydáno

Cenový věstník 9/2011

 • Výměr MF č. 04/2011 ze dne 24. srpna 2011, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 19. dodatek
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC – Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE č. 7/2011, kterou se vydává 7. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
 • Finanční ředitelství v Plzni – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2011

Vydáno

Cenový věstník 8/2011

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 18. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků (CMSP) (stav k 30. 6. 2011)
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC – Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce
 • Finanční ředitelství v Českých Budějovicích – Přehled o provedených kontrolách v 1. pololetí 2011
 • Finanční ředitelství v Ústí nad Labem – Přehled o provedených kontrolách v 1. pololetí 2011
 • Finanční ředitelství v Praze – Přehled o provedených kontrolách v 1. pololetí 2011
 • Finanční ředitelství v Brně – Přehled o provedených kontrolách v 1. pololetí 2011
 • Magistrát hl. města Prahy – odbor daní, poplatků a cen – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2011
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor Krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí 2011
 • Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2011
 • Finanční ředitelství v Hradci Králové – Přehled o prvedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2011
 • Finanční ředitelství v Ostravě – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2011

Vydáno

Cenový věstník 7/2011

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 17. dodatek
 • Úřad městské části Brno-Bystrc – přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí 2011

Vydáno

Cenový věstník 6/2011

 • Výměr MF č. 03/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 5/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 16. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 5/2011

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen - 15. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 3. 2011
 • Úprava přirážek dle přílohy č. 23 oceňovací vyhlášky uvedených v Cenovém věstníku č.14/2010 v návaznosti na vyhlášku Ministerstva vnitra (oddělení obcí)
 • Oprava tiskové chyby v CV č. 2/2011 ze dne 23. ledna 2011

Vydáno

Cenový věstník 4/2011

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 14. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 3/2011

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 13. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Magistrát hlavního města Prahy – odbor daní, poplatků a cen – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 2. pololetí 2010
 • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2010
 • Finanční ředitelství v Hradci Králové – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložených pokutách za 2. pololetí 2010
 • Finanční ředitelství v Ostravě – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 2. pololetí roku 2010
 • Krajský úřad Libereckého kraje, správní odbor, oddělení krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2010
 • Krajský úřad Pardubického kraje – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2010
 • Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2010
 • Městský úřad Prostějov, Finanční odbor – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2010
 • Magistrát města Přerova, odbor finanční – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2010
 • Městský úřad Šumperk, odbor Obecní živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2010
 • Magistrát města Zlína – odbor živnostenský – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2010

Vydáno

Cenový věstník 2/2011

 • Výměr MF č. 01/2011, ze dne 7. ledna 2011, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
 • Výměr MF č. 02/2011, ze dne ledna 2011, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Přehled cenových map stavebních pozemků (CMSP) (stav k 31. 12. 2010)
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ – Obecně závazná vyhláška č. 28/2010, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Karviné č. 9
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA – Obecně závazná vyhláška č. 11/2010, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 11
 • Český telekomunikační úřad – Přehled o provedených kontrolách cen za rok 2010
 • Státní úřad pro kontrolu léčiv – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2010
 • Finanční ředitelství v Českých Budějovicích – Přehled o provedených kontrolách ve 2. pololetí 2010
 • Finanční ředitelství v Ústí nad Labem – Přehled o provedených kontrolách ve 2. pololetí 2010
 • Finanční ředitelství v Praze – Přehled o provedených kontrolách a rozhodnutí (příkaz) o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 2. pololetí 2010
 • Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2010
 • Finanční ředitelství v Brně Přehled o provedených cenových kontrolách ve druhém pololetí roku 2010
 • Krajský úřad kraje Vysočina – Přehled o provedených kontrolách a uložení pokuty za rok 2010
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor Krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených kontrolách za rok 2010
 • Úřad Městské části Brno – Bystrc – Přehled o provedených kontrolách za rok 2010
 • Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Holešově – Přehled o provedených kontrolách za rok 2010
 • Krajský úřad Zlínského kraje – Přehled o provedených kontrolách za rok 2010
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených kontrolách za rok 2010
 • Městský úřad Hodonín, obecní živnostenský úřad Město Hodonín – Přehled o provedených kontrolách za rok 2010
 • Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor Krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2010

Vydáno

Cenový věstník 1/2011

 • Sdělení Ministerstva financí k obsahu Cenového věstníku
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů – pracovní úplné znění
 • Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., (oceňovací vyhláška)pracovní úplné znění