Novinky

Cenový věstník 9/2010

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

 • Cenový věstník
 • Hradec Králové
 • Brno
 • Plzeň
 • Ceny cigaret
 • Cenová mapa stavebních pozemků
 • Praha
 • České Budějovice
 • Olomouc
 • Ústí nad Labem
 • Ostrava
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Legislativa
 • Celní úřad Kolín

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2010, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny textu – 6. dodatek
 • Sdělení Ministerstva dopravy
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 30. 6. 2010]
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC – OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2010/2011)
 • Finanční ředitelství v Hradci Králové – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Finanční ředitelství v Českých Budějovicích – Přehled o provedených cenových kontrolách v 1. pololetí 2010
 • Úřad městské části Brno-Bystrc – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za I. pololetí 2010 – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský živnostenský úřad Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 • Finanční ředitelství v Brně – Přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí roku 2010
 • Finanční ředitelství v Praze – Přehled o provedených cenových kontrolách v 1. pololetí 2010
 • Finanční ředitelství v Plzni – Přehled o cenových kontrolách v I. pol. 2010
 • Finanční ředitelství v Ústí nad Labem – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Finanční ředitelství v Ostravě, Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava – PŘEHLED O PROVEDENÝCH CENOVÝCH KONTROLÁCH ZA ROK 2010 (stav k 30. 6. 2010)

Doporučované

Nejčtenější