Novinky

Cenový věstník 8/2010

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Seznam zboží s regulovanými cenami
  • Ceny cigaret
  • Cenová mapa stavebních pozemků
  • Hodonín
  • Legislativa
  • Celní úřad Kolín

  • Výměr MF č. 03/2010, ze dne 1. června 2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2010, kterým se stanoví změny pevných cen a změny textu pro konečného spotřebitele cigaret – 5. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Hodonína č. 7

Doporučované

Nejčtenější