Novinky

Cenový věstník 6/2010

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Cenový věstník
  • Brno
  • Cenová mapa stavebních pozemků
  • Legislativa
  • Celní úřad Kolín

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2010, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 3. dodatek
  • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 31. 3. 2010]
  • Přehled o provedených cenových kontrolách – Úřad městské části Brno-Bystrc

Doporučované

Nejčtenější