Novinky

Cenový věstník 5/2010

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Ceny cigaret
 • Cenová mapa stavebních pozemků
 • Praha
 • Děčín
 • Lom
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Legislativa
 • Celní úřad Kolín
 • SÚKL

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2010, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 2. dodatek
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 21, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Statutární město Děčín, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
 • Přehled o cenových kontrolách provedených Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělením krajský živnostenský úřad v roce 2009 podle § 2 vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., onbsp; cenách, ve znění pozdějších předpisů
 • Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Středočeského kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2009 – Město Lom, se sídlem Městský úřad Lom, nám. Republiky č.p. 13, Lom, PSČ 435 11

Doporučované

Nejčtenější