Novinky

Cenový věstník 4/2010

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Cenový věstník
 • Hradec Králové
 • Brno
 • Plzeň
 • Ceny cigaret
 • Cenová mapa stavebních pozemků
 • Praha
 • České Budějovice
 • Ústí nad Labem
 • Ostrava
 • Krajský úřad Pardubického kraje
 • Přerov
 • Krajský úřad Zlínského kraje
 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Mladá Boleslav
 • Legislativa
 • Celní úřad Kolín

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2010, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen – 1. dodatek
 • Krajský úřad Zlínského kraje – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor Krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2009
 • Krajský úřad Pardubického kraje – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Finanční ředitelství v Praze – Přehled o provedených cenových kontrolách v 2. pololetí 2009
 • Finanční ředitelství v Brně – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Finanční ředitelství v Ostravě – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2009 (stav k 31. 12. 2009)
 • Finanční ředitelství v Českých Budějovicích – Přehled o provedených cenových kontrolách v 2. pol. 2009
 • Finanční ředitelství v Plzni – Přehled o cenových kontrolách v roce 2009
 • Finanční ředitelství v Hradci Králové – Přehled o cenových kontrolách
 • Finanční ředitelství v Ústí nad Labem – Přehled o cenových kontrolách
 • Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu – Přehled o cenových kontrolách
 • Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov I-Město Odbor finanční, oddělení cen a fondů bydlení – Cenové kontroly provedené v roce 2009
 • Statutární město Mladá Boleslav – Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladé Boleslavi
 • Statutární město Mladá Boleslav – Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladé Boleslavi

Doporučované

Nejčtenější