Novinky

Cenový věstník 2/2010

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Cenový věstník
 • Brno
 • Seznam zboží s regulovanými cenami
 • Ceny cigaret
 • Cenová mapa stavebních pozemků
 • Karviná
 • Holešov
 • Zlín
 • Krajský úřad Plzeňského kraje
 • Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • Krajský úřad kraje Vysočina
 • Kyšice
 • Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Krajský úřad Jihočeského kraje
 • Legislativa

 • Upozornění ředitele odboru Cenová politika MF
 • Výměr MF č. 02/2010, ze dne 28. ledna 2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2010,kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) [stav k 31. 12. 2009]
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO – Obecně závazná vyhláška č. 22/2009, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 8
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA – Obecně závazná vyhláška č. 12/2009, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 10
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ – Obecně závazná vyhláška č. 10/2009, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Karviné č. 8
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KYŠICE č. 2/2009, kterou se vydává 1. cenová mapa stavebních pozemků obce Kyšice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Holešově
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Krajský úřad kraje Vysočina
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor legislativní a právní
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Magistrát města Zlína – Odbor živnostenský
 • Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2009 Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Krajský úřad Libereckého kraje, správní odbor, oddělení krajský živnostenský úřad
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor krajský živnostenský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 05 České Budějovice

Doporučované

Nejčtenější