Novinky

Cenový věstník 1/2010

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Veřejný sektor
  • Zákon o cenách
  • Legislativa

  • Sdělení MF
  • Platné znění zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, s vyznačením změn podle zákona č. 403/2009 Sb., který nabyl účinnosti dne 18. listopadu 2009
  • VYHLÁŠKA č. 450 Ministerstva financí ze dne 11. prosince 2009, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
  • Oprava tiskové chyby ve výměru MF č. 01/2010 uveřejněném v Cenovém věstníku č. 13/2

Doporučované

Nejčtenější