Novinky

Cenový věstník 11/2010

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Cenový věstník
  • Ceny cigaret
  • Praha
  • Hodonín
  • Legislativa
  • Celní úřad Kolín

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2010, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 8. dodatek
  • Přehled o provedených cenových kontrolách Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
  • Přehled o provedených cenových kontrolách za Městský úřad Hodonín, obecní živnostenský úřad Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 HODONÍN

Doporučované

Nejčtenější