Novinky

Cenový věstník 10/2010

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení
oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Cenový věstník
 • Seznam zboží s regulovanými cenami
 • Ceny cigaret
 • Praha
 • Horoměřice
 • Institut pro místní správu
 • Legislativa
 • Celní úřad Kolín

 • Výměr MF č. 04/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2010, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 7. dodatek
 • Informace o školení Institutu pro místní správu
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE č. 1/2010, kterou se vydává 6. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách MHMP, odbor daní, poplatků a cen, cenové oddělení, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1

Doporučované

Nejčtenější