Novinky

2010

Cenové věstníky Ministerstva financí vydané v roce 2010.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 15/2010

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2011, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen.
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2010, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 11. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách za Krajský úřad kraje Vysočina

Vydáno

Cenový věstník 14/2010

 • VYHLÁŠKA č. 412/2008 Sb. , ze dne 18. listopadu 2008 o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 • VYHLÁŠKA č. 427/2009 Sb. , ze dne 19. listopadu 2009, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 • VYHLÁŠKA č. 340/2010 Sb. , ze dne 26. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb.

Vydáno

Cenový věstník 13/2010

 • Výměr MF č. 05/2010 ze dne 26. listopadu 2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2010, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 10. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 12/2010

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 10/T/2010, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 9. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 30. 9. 2010]

Vydáno

Cenový věstník 11/2010

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2010, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 8. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
 • Přehled o provedených cenových kontrolách za Městský úřad Hodonín, obecní živnostenský úřad Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 HODONÍN

Vydáno

Cenový věstník 10/2010

 • Výměr MF č. 04/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2010, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 7. dodatek
 • Informace o školení Institutu pro místní správu
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE č. 1/2010, kterou se vydává 6. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách MHMP, odbor daní, poplatků a cen, cenové oddělení, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1

Vydáno

Cenový věstník 9/2010

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2010, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny textu – 6. dodatek
 • Sdělení Ministerstva dopravy
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 30. 6. 2010]
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC – OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2010/2011)
 • Finanční ředitelství v Hradci Králové – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Finanční ředitelství v Českých Budějovicích – Přehled o provedených cenových kontrolách v 1. pololetí 2010
 • Úřad městské části Brno-Bystrc – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za I. pololetí 2010 – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský živnostenský úřad Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 • Finanční ředitelství v Brně – Přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí roku 2010
 • Finanční ředitelství v Praze – Přehled o provedených cenových kontrolách v 1. pololetí 2010
 • Finanční ředitelství v Plzni – Přehled o cenových kontrolách v I. pol. 2010
 • Finanční ředitelství v Ústí nad Labem – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Finanční ředitelství v Ostravě, Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava – PŘEHLED O PROVEDENÝCH CENOVÝCH KONTROLÁCH ZA ROK 2010 (stav k 30. 6. 2010)

Vydáno

Cenový věstník 8/2010

 • Výměr MF č. 03/2010, ze dne 1. června 2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2010, kterým se stanoví změny pevných cen a změny textu pro konečného spotřebitele cigaret – 5. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Hodonína č. 7

Vydáno

Cenový věstník 7/2010

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 5/T/2010, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 4. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 6/2010

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2010, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 3. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 31. 3. 2010]
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Úřad městské části Brno-Bystrc

Vydáno

Cenový věstník 5/2010

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2010, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 2. dodatek
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 21, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Statutární město Děčín, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
 • Přehled o cenových kontrolách provedených Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělením krajský živnostenský úřad v roce 2009 podle § 2 vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., onbsp; cenách, ve znění pozdějších předpisů
 • Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Středočeského kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2009 – Město Lom, se sídlem Městský úřad Lom, nám. Republiky č.p. 13, Lom, PSČ 435 11

Vydáno

Cenový věstník 4/2010

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2010, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen – 1. dodatek
 • Krajský úřad Zlínského kraje – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor Krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2009
 • Krajský úřad Pardubického kraje – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Finanční ředitelství v Praze – Přehled o provedených cenových kontrolách v 2. pololetí 2009
 • Finanční ředitelství v Brně – Přehled o provedených cenových kontrolách
 • Finanční ředitelství v Ostravě – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2009 (stav k 31. 12. 2009)
 • Finanční ředitelství v Českých Budějovicích – Přehled o provedených cenových kontrolách v 2. pol. 2009
 • Finanční ředitelství v Plzni – Přehled o cenových kontrolách v roce 2009
 • Finanční ředitelství v Hradci Králové – Přehled o cenových kontrolách
 • Finanční ředitelství v Ústí nad Labem – Přehled o cenových kontrolách
 • Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu – Přehled o cenových kontrolách
 • Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov I-Město Odbor finanční, oddělení cen a fondů bydlení – Cenové kontroly provedené v roce 2009
 • Statutární město Mladá Boleslav – Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladé Boleslavi
 • Statutární město Mladá Boleslav – Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladé Boleslavi

Vydáno

Cenový věstník 2/2010

 • Upozornění ředitele odboru Cenová politika MF
 • Výměr MF č. 02/2010, ze dne 28. ledna 2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2010,kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) [stav k 31. 12. 2009]
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO – Obecně závazná vyhláška č. 22/2009, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 8
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA – Obecně závazná vyhláška č. 12/2009, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 10
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ – Obecně závazná vyhláška č. 10/2009, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Karviné č. 8
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KYŠICE č. 2/2009, kterou se vydává 1. cenová mapa stavebních pozemků obce Kyšice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Holešově
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Krajský úřad kraje Vysočina
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor legislativní a právní
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Magistrát města Zlína – Odbor živnostenský
 • Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2009 Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Krajský úřad Libereckého kraje, správní odbor, oddělení krajský živnostenský úřad
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
 • Přehled o provedených cenových kontrolách – Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor krajský živnostenský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 05 České Budějovice

Vydáno

Cenový věstník 3/2010

 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů – pracovní úplné znění
 • Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb., (oceňovací vyhláška) – pracovní úplné znění

Vydáno

Cenový věstník 1/2010

 • Sdělení MF
 • Platné znění zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, s vyznačením změn podle zákona č. 403/2009 Sb., který nabyl účinnosti dne 18. listopadu 2009
 • VYHLÁŠKA č. 450 Ministerstva financí ze dne 11. prosince 2009, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 • Oprava tiskové chyby ve výměru MF č. 01/2010 uveřejněném v Cenovém věstníku č. 13/2