Novinky

Cenový věstník 9/2009

oddělení 1601 - Legislativa a analýzy
oddělení 1601 - Legislativa a analýzy

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 04/2009, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2009
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 21. dodatek
  • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí (včetně příkazů) o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů v 1. pololetí 2009

Doporučované

Nejčtenější