Novinky

Cenový věstník 8/2009

oddělení 1601 - Legislativa a analýzy
oddělení 1601 - Legislativa a analýzy

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen – 20. dodatek
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) [stav k 30. 6. 2009]
  • Obecně závazná vyhláška obce Horoměřice č. 1/2009, kterou se vydává 5. cenová mapa stavebních pozemků
  • Obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2009/2010)
  • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy v 1. pololetí roku 2009
  • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných Odborem správních činností a krajským živnostenským úřadem Krajského úřadu Ústeckého kraje za 1. pololetí 2009

Doporučované

Nejčtenější