Novinky

Cenový věstník 6/2009

oddělení 1601 - Legislativa a analýzy
oddělení 1601 - Legislativa a analýzy

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 03/2009, ze dne 26. května 2009, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2009
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 5/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret - 18. dodatek
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) [stav k 31. 3. 2009]

Doporučované

Nejčtenější