Novinky

Cenový věstník 5/2009

oddělení 1601 - Legislativa a analýzy
oddělení 1601 - Legislativa a analýzy

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 02/2009, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2009
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 17. dodatek
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) [stav k 31. 12. 2008]

Doporučované

Nejčtenější