Novinky

Cenový věstník 4/2009

oddělení 1601 - Legislativa a analýzy
oddělení 1601 - Legislativa a analýzy

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
  • Obecně závazná vyhláška města Duchcov č. 6/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2004 ze dne 9. 7. 2004, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Duchcov

Doporučované

Nejčtenější