Novinky

Cenový věstník 3/2009

oddělení 1601 - Legislativa a analýzy
oddělení 1601 - Legislativa a analýzy

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
  • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina v období od 1.1. 2008 do 31.12. 2008
  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 21, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl.m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
  • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí (včetně příkazů) o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů v 2. pololetí 2008

Doporučované

Nejčtenější