Novinky

Cenový věstník 1/2009

oddělení 1601 - Legislativa a analýzy
oddělení 1601 - Legislativa a analýzy

Vydáno

 • Cenový věstník
 • Veřejný sektor
 • Legislativa

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Holešově období od 1.5. 2008 do 30.11. 2008
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihomoravského kraje v období od 1.7. 2008 do 31.12. 2008
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Olomouckého kraje v období od 18.4. 2008 do 8.12. 2008
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy ve II. pololetí roku 2008
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů – Krajský úřad Středočeského kraje
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor správní, oddělení Krajský živnostenský úřad v roce 2008
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem právním a Krajský živnostenský úřad, Krajského úřadu Zlínského kraje v období od 1.1. 2008 do 22.12. 2008
 • Obecně závazná vyhláška č. 15/2008, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 9
 • Obecně závazná vyhláška číslo 9/2008 Cenová mapa stavebních pozemků města Karviné č. 7
 • Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 ze dne 18.12. 2008, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 5
 • Obecně závazná vyhláška obce Bánov č. 1/2008, ...... kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Bánov č. 1/2007 o vydání cenové mapy stavebních pozemků na území obce Bánov č. 1
 • Obecně závazná vyhláška obce Kněževes č. 4/2008 o zrušení stávající cenové mapy obce Kněževes

Doporučované

Nejčtenější