Novinky

Cenový věstník 11/2009

oddělení 1601 - Legislativa a analýzy
oddělení 1601 - Legislativa a analýzy

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 10/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele
    cigaret, změny pevných cen a změny textu – 23. dodatek
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) [stav k 30. 9. 2009]

Doporučované

Nejčtenější