Novinky

Cenový věstník 10/2009

oddělení 1601 - Legislativa a analýzy
oddělení 1601 - Legislativa a analýzy

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 22. dodatek
  • Město Příbram, obecně závazná vyhláška města č. 1/2009 ze dne 14. září 2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2003 ze dne 7. 5. 2003, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků č. 2
  • Oprava ve zveřejněném Přehledu o pokutách uložených za porušení cenových předpisů v 1. pololetí 2009

Doporučované

Nejčtenější