Novinky

2009

Cenové věstníky Ministerstva financí vydané v roce 2009.

ilustrace

Vydáno

Cenový věstník 15/2009

 • VYHLÁŠKA č. 412/2008 Sb., ze dne 18. listopadu 2008 o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 • VYHLÁŠKA č. 427/2009 Sb., ze dne 19. listopadu 2009, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Vydáno

Cenový věstník 14/2009

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2009, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 25. dodatek
 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen.
 • Sdělení MF

Vydáno

Cenový věstník 13/2009

 • Výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Vydáno

Cenový věstník 12/2009

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2009, kterým se stanoví změny pevných cen a změny textu pro konečného spotřebitele cigaret – 24. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků obce
  Terezín č. 5

Vydáno

Cenový věstník 11/2009

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 10/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele
  cigaret, změny pevných cen a změny textu – 23. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) [stav k 30. 9. 2009]

Vydáno

Cenový věstník 10/2009

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 22. dodatek
 • Město Příbram, obecně závazná vyhláška města č. 1/2009 ze dne 14. září 2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2003 ze dne 7. 5. 2003, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků č. 2
 • Oprava ve zveřejněném Přehledu o pokutách uložených za porušení cenových předpisů v 1. pololetí 2009

Vydáno

Cenový věstník 9/2009

 • Výměr MF č. 04/2009, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2009
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 21. dodatek
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí (včetně příkazů) o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů v 1. pololetí 2009

Vydáno

Cenový věstník 8/2009

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen – 20. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) [stav k 30. 6. 2009]
 • Obecně závazná vyhláška obce Horoměřice č. 1/2009, kterou se vydává 5. cenová mapa stavebních pozemků
 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2009/2010)
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy v 1. pololetí roku 2009
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných Odborem správních činností a krajským živnostenským úřadem Krajského úřadu Ústeckého kraje za 1. pololetí 2009

Vydáno

Cenový věstník 7/2009

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen – 19. dodatek

Vydáno

Cenový věstník 6/2009

 • Výměr MF č. 03/2009, ze dne 26. května 2009, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2009
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 5/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret - 18. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) [stav k 31. 3. 2009]

Vydáno

Cenový věstník 5/2009

 • Výměr MF č. 02/2009, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2009
 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 17. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) [stav k 31. 12. 2008]

Vydáno

Cenový věstník 4/2009

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Obecně závazná vyhláška města Duchcov č. 6/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2004 ze dne 9. 7. 2004, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Duchcov

Vydáno

Cenový věstník 3/2009

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina v období od 1.1. 2008 do 31.12. 2008
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 21, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl.m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí (včetně příkazů) o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů v 2. pololetí 2008

Vydáno

Cenový věstník 1/2009

 • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Holešově období od 1.5. 2008 do 30.11. 2008
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihomoravského kraje v období od 1.7. 2008 do 31.12. 2008
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Olomouckého kraje v období od 18.4. 2008 do 8.12. 2008
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných cenovým oddělením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy ve II. pololetí roku 2008
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů – Krajský úřad Středočeského kraje
 • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor správní, oddělení Krajský živnostenský úřad v roce 2008
 • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem právním a Krajský živnostenský úřad, Krajského úřadu Zlínského kraje v období od 1.1. 2008 do 22.12. 2008
 • Obecně závazná vyhláška č. 15/2008, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 9
 • Obecně závazná vyhláška číslo 9/2008 Cenová mapa stavebních pozemků města Karviné č. 7
 • Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 ze dne 18.12. 2008, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 5
 • Obecně závazná vyhláška obce Bánov č. 1/2008, ...... kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Bánov č. 1/2007 o vydání cenové mapy stavebních pozemků na území obce Bánov č. 1
 • Obecně závazná vyhláška obce Kněževes č. 4/2008 o zrušení stávající cenové mapy obce Kněževes