Novinky

Cenový věstník 9/2008

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 02/2008, kterým se stanoví povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Bíliny
  • Obecně závazná vyhláška města Dubí č. 1/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2004 ze dne 8. prosince, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Dubí

Doporučované

Nejčtenější