Novinky

Cenový věstník 5/2008

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Výměr MF č. 03/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2008
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
  • Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - [stav k 31.3.2008]

Doporučované

Nejčtenější