Novinky

Cenový věstník 4/2008

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
  • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor správní, oddělení Krajský živnostenský úřad v roce 2007

Doporučované

Nejčtenější