Novinky

Cenový věstník 2/2008

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
  • Obecně závazná vyhláška č. 13/2007, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 15/2006, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 5.
  • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí (včetně příkazů) o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů v 2. pololetí 2007

Doporučované

Nejčtenější