Novinky

Cenový věstník 16/2008

oddělení 2601 - Cenová politika
oddělení 2601 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenový věstník
  • Legislativa

  • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2008, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
  • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných odborem Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Holešově období od 1.5. 2008 do 30.11. 2008
  • Přehled rozhodnutí o uložení pokut za porušení cenových předpisů vydaných Odborem vnitřních věcí a Krajským živnostenským úřadem Středočeského kraje v období od 1.3. 2008 do 3.11. 2008

Doporučované

Nejčtenější